Sabháltacht Idirlíon

Tá an Idirlíon agus Facebook a usáid ag páistí go minic. Moltar do thuismitheoirí aird agus aire a thabhairt nuair atá a bpáistí ar an idirlíon agus ar Facebook sa dóigh go mbeidh siad féin agus a gcairde sabháilte.