Frásaí Úsáideacha

Dia Dhuit
Hello
Maidin mhaith
Good morning
Oiche mhaith
Good night
Cáide mar atá tú?
How are you?
C'ainm atá ort?
What is your name?
Is mise ....
My name is ....
Cá bhfuil ....?
Where is ... ?
Cá bhfuil tú i do chonaí?
Where do you live?
Tá mé i mo chonaí i ...
I live in ...
Cá huair?
When?
Cá háit?
Where?
Is maith liom ...
I like ...
Ní maith liom ...
I don't like ...
Bá mhaith liom ...
I would like ...
Ar mhaith leat ...
Would you like ...
Ith dó dhinnéar/bhricfeasta
Eat your dinner/breakfast
An bhfuil tú réidh ?
Are you ready?
Tá .... tinn
.... is sick
Níl .... ar scoil inniu
.... is not at school today
Go raibh maith agat
Thank you
Slán leat
Goodbye