Athchúrsáil

Tá béim mhór ar athchúrsáil agus ar fhuinneamh a shábháil sa scoil agus seo iad na rudaí a dheánann muid go rialta chun cuidiú le cúram na timpeallachta. - an solas a chur as nuair nach bhfuil sé de dhith - an doras a dhúnadh chun teas a choimheád - dhá thaobh den leathanach a úsáid - uisce a shábháil - an lón a athchúrsáil i mboscaí difriúil - úsáid a bhaint as an muirín baile - bia a thabhairt do na héin