Réamhra

Tá áit lárnach ag an Ghaeilge agus an chultúr Gaelach i saol na scoile agus bíonn seans ag na daltaí páirt a ghlacadh in imeachtaí éagsúla i rith na bliana.