Fáilte go Gaelscoil Adhamhnáin

Is bunscoil lánghaelach í Gaelscoil Adhamhnáin suite i Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.

Ethos na Scoile

Is scoil lán-ghaeilge Chaitliceach í Gaelscoil Adhamhnáin. Scoil í Gaelscoil Adhamhnáin arbh í an Ghaeilge teanga ghnó agus chumarsáide na scoile go hiomlán. Déanfar gach ábhar taobh amuigh den Bhéarla a theagasc tré Ghaeilge.

Foireann na Scoile

Baill foirne
Blianta Oscailte
Daltaí Céime

Is é Colm Breathnach príomhoide na scoile ó Mhéanfómhair 2015. Tá 22 múinteoir sa scoil idir mhúinteoirí ranga, múinteoirí acmhainne agus múinteoirí tacaíocht foghlamtha. Tá 4 chúntóir ranga sa scoil, chomh maith le Máiréad an runaí, Martin an fear airíoch agus Zelna.

Ár Scoil Ghlas

Tá béim mhór ar athchúrsáil agus ar fhuinneamh a shábháil sa scoil agus seo iad na rudaí a dheánann muid go rialta chun cuidiú le cúram na timpeallachta.

An Cultúr

Tá áit lárnach ag an Ghaeilge agus an chultúr Gaelach i saol na scoile agus bíonn seans ag na daltaí páirt a ghlacadh in imeachtaí éagsúla i rith na bliana.

Tuismitheoirí

Is é Coiste na dTuismitheoirí an struchtúr trínár féidir le tuismitheoirí na scoile, oibriú le chéile, ar mhaithe le hoideachais a gcuid bpáistí. Bíonn an Choiste ag comhoibriú leis an phríomhoide, foireann na scoile agus an Bord Bainistíocht, chun ceangal éifeachtach a dheánamh idir an scoil agus an baile.